You are here

RDA FAQ – Preguntes Freqüents

Sumari

Què és RDA?
Quins són els objectius estratègics d'RDA?
Amb quins estàndards està relacionat RDA?

A qui pertany RDA?
Qui desenvolupa i manté RDA?
Com es manté RDA?
Com puc esbrinar quins són els darrers desenvolupaments d'RDA?

Per què hi ha una versió "oficial" i una versió "original" d'RDA?
Què hi ha de diferent entre les dues versions?
Hauria d'estar usant ara la versió oficial d'RDA?
Fins quan estarà disponible la versió original d'RDA?
Què és l'àrea de Recursos de la comunitat a l'RDA Toolkit?

Com afavoreix RDA a les dades enllaçades?
Què és l'RDA Registry?
Què és l'RDA Reference?
Què és el conjunt d'elements "sense restriccions"?

Com es gestionen les traduccions d'RDA?
Com es gestionen les declaracions de polítiques a RDA?

Com s'haurien de codificar i mostrar les dades RDA?
Com es relaciona RDA amb MARC 21?
Com treballarà RDA amb BIBFRAME?

Com puc fer una pregunta o plantejar un problema sobre RDA?
Com puc rebre formació en RDA?
Per què hi ha una quota de subscripció per accedir a l'RDA Toolkit?


Què és RDA?

RDA: Recursos, Descripció i Accés és un paquet d'elements de dades, directrius i instruccions per crear metadades ben formades dels recursos de les biblioteques i del patrimoni cultural d'acord amb els models internacionals per a les aplicacions de dades enllaçades centrades en l'usuari.

RDA es publica en línia a l'RDA Toolkit. L'RDA Toolkit és un producte en línia integrat, basat en navegador, que permet als usuaris interactuar amb una col·lecció de documents i recursos relacionats amb la catalogació, inclòs RDA.

La versió oficial de l'estàndard RDA està publicada a access.rdatoolkit.org. La versió original de l'estàndard (2010-2017) està publicada a original.rdatoolkit.org. Ambdues versions són accessibles a través d'una subscripció al Toolkit. Hi ha subscripcions de prova gratuïtes.


Quins són els objectius estratègics d'RDA?

RDA s'està desenvolupant per satisfer les necessitats de les:

 • Comunitats internacionals
 • Comunitats del patrimoni cultural
 • Comunitats de dades enllaçades

Les metadades creades d'acord amb les directrius RDA estan concebudes per afavorir la descoberta i la identificació dels recursos a les biblioteques i altres col·leccions del patrimoni cultural.


Amb quins estàndards està relacionat RDA?

RDA es basa en el Model de referència per a les biblioteques de l'IFLA (LRM). Quan es va publicar per primera vegada, RDA es basava en els precursors de l'LRM: FRBR, FRAD i FRSAD.

RDA també usa els principis de les dades enllaçades basats en Resource Description Framework (RDF) i el Dublin Core Abstract Model (DCAM), després del Data Model Meeting celebrat a la British Library al 2007.

L'RDA Steering Committee (RSC) té protocols de comunicació i enllaços amb altres organitzacions d'estàndards bibliotecaris, com l'IFLA Bibliographic Conceptual Models Review Group, l'IFLA ISBD Review Group i l'oficina Network Development and MARC Standards de la Library of Congress, per tal de comunicar les decisions i compartir documents.

Tornar al principi de la pàgina


A qui pertany RDA?

RDA pertany als titulars dels drets d'autor d'RDA:

 • American Library Association (ALA)
 • Canadian Federation of Library Associations (CFLA)
 • Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)

L'American Library Association publica RDA en nom dels titulars dels drets d'autor.


Qui desenvolupa i manté RDA?

L' RDA Steering Committee (RSC) és el responsable del desenvolupament i el contingut de l'estàndard RDA en nom de l'RDA Board. Les revisions, consolidacions, addicions i altres canvis es poden fer a RDA només si són aprovats per l'RSC.

L'RSC i l'RDA Board tenen representació internacional recolzada per especialistes si s'escau.

El Chair de l'RSC és un membre de l'RDA Board, i el Chair de l'RDA Board és un membre de l'RSC.


Com es manté RDA?

Les recomanacions per fer canvis a RDA es poden tenir el seu origen en:

 • Membres de l'RSC
 • Òrgans de representació regional d'RDA, via el seu representant regional
 • Usuaris d'RDA
  • via el seu òrgan de representació regional, i si s'aproven, pel seu representant regional
  • via el Wider Community Engagement Officer, si no estan representats per un òrgan de representació regional
  • Grups de treball de l'RSC, via l'RSC Chair

  L'RSC té en consideració tres tipus diferents de recomanacions: les propostes, els documents de treball i els canvis per a una aprovació ràpida. Tots els documents per a l'RSC s'han de presentar en anglès.

  Podeu trobar més informació sobre els processos formals per a aquestes recomanacions en els dos documents de treball de l'RSC Operations següents:


  Com puc esbrinar quins són els darrers desenvolupaments a RDA?

  L'estàndard RDA s'actualitza i revisa regularment.

  L'RDA Steering Commitee (RSC) publica anuncis periòdics sobre RDA a la secció News and announcements del lloc web de l'RSC.

  L'RSC publica les propostes formals per al desenvolupament de l'RDA i els resultats del debat a la secció Documents de la pàgina web d'RDA.

  L'ALA Digital Reference publica anuncis periòdics sobre l'RDA Toolkit i RDA a la secció News and annoucements del lloc web de l'RDA Toolkit.

  La secció Històric de revisions de l'RDA Toolkit proporciona informació sobre els canvis principals fets a l'estàndard així com l'accés a les versions anteriors de les instruccions (2019-present). L'Històric de revisions té dos components: Notes de versió i Arxiu d'instruccions. El Toolkit mantindrà una única secció de l'Històric de revisions per a cada versió lingüística d'RDA.

  L'RDA Development Team publica notícies sobre aspectes tècnics dels Vocabularis RDA a l'RDA Registry blog.

  Tornar al principi de la pàgina


  Per què hi ha una versió "oficial" i una versió "original" d'RDA?

  RDA es va publicar per primera vegada en línia a l'RDA Toolkit el juny de 2010. Aquesta és la versió "original" (amb actualitzacions de contingut fins a l'abril de 2017) i es pot trobar a original.rdatoolkit.org.

  A mida que la tecnologia avançava, es va fer evident que la infraestructura que donava suport al lloc web de l'RDA Toolkit necessitava ser reexaminada i actualitzada.

  El Projecte RDA Toolkit Restructure and Redesign (3R) va prendre forma a l'octubre de 2016 per revisar i implementar les actualitzacions de la infraestructura i la funcionalitat del lloc web. Les preguntes més freqüents sobre el Projecte 3R estan disponibles a aquí. Al mateix temps, l'RSC va prendre la decisió d'implementar canvis de contingut a RDA, principalment per integrar a l'estàndard el nou Model de referència per a les biblioteques de l'IFLA (LRM).

  El Projecte 3R va donar com a resultat una versió beta del lloc web del Toolkit que es va oferir per a comentaris públics a principis de juny de 2018.

  La versió original d'RDA es va congelar amb la versió feta a l'abril de 2017. Les actualitzacions fetes a l'estàndard des d'aquella data es van integrar a la versió beta.

  La versió beta es va convertir en la versió oficial de l'estàndard RDA el 15 de desembre de 2020 i es pot trobar a access.rdatoolkit.org. Això va marcar la conclusió formal del Projecte 3R; un resum dels assoliments fins a novembre de 2020 es troba a RSC/Papers/2020/1 i el 3R Project Final Report es va publicar al 2021.


  Què hi ha de diferent entre les dues versions?

  La versió oficial d'RDA proporciona un conjunt complet d'entitats i elements per crear un conjunt de descripció de metadades basat en les orientacions i instruccions d'RDA. Està organitzat d'acord amb les 13 entitats i els seus elements basats en l'IFLA LRM, i inclou capítols d'orientacions que proporcionen informació general.

  La versió oficial d'RDA ha incorporat terminologia, conceptes i enfocaments associats a dades enllaçades, tot i que es pot utilitzar en diversos escenaris d'implementació diferents.

  A diferència de les AACR2, o fins i tot la versió original, RDA no és un manual de catalogació, i ja no està únicament arrelat en les tradicions angloamericanes. En canvi, és un estàndard internacional que proporciona un marc de treball d'alt nivell per als aspectes de l'univers bibliogràfic. La flexibilitat en la seva aplicació i implementació a nivell mundial van ser claus en el seu disseny.


  Hauria d'estar usant ara la versió oficial d'RDA?

  Les dates d'implementació de la versió oficial variaran a nivell global perquè depenen del nivell de preparació de cada comunitat.

  Les orientacions de l'agència/comunitat de catalogació local sempre han estat necessàries per als codis de catalogació, per establir polítiques sobre opcions, per proporcionar més explicacions, per incloure exemples específics per a una comunitat determinada, etc. Amb la versió oficial, les comunitats tenen ara més oportunitats per establir les seves pròpies expectatives sobre com s'utilitzarà RDA, mitjançant l'ús de perfils d'aplicació, declaracions de polítiques, vocabularis de la comunitat i altra documentació local. Aquests poden ser tan complexos o tan simples com vulguin les comunitats.

  Els preparatius de la comunitat estan en marxa activament; això inclou la creació de perfils d'aplicació i declaracions de polítiques, així com materials de formació i orientació. Des de 2019-2022, el MARC/RDA Working Group va elaborar documents de treball i propostes per al MARC Advisory Committee (MAC) per donar suport a la compatibilitat amb els nous elements RDA.

  La planificació i els calendaris de la implementació estan sota el control de les comunitats.

  Els representants regionals de l'RSC poden proporcionar més informació sobre els esforços d'implementació a les seves comunitats.


  Fins quan estarà disponible la versió oficial d'RDA?

  El Toolkit original, interactiu però amb el contingut congelat, continuarà disponible per donar suport a les comunitats mentre estan treballant en la implementació de la versió oficial.

  El Toolkit original no estarà disponible de manera interactiva per sempre. L'RDA Board a la seva reunió al maig 2023, va decidir començar el compte enrere el maig de 2026 (data específica encara per determinar), amb l'eliminació de l'RDA Toolkit original un any més tard, al maig de 2027. Un cop s'elimini l'accés interactiu, les pàgines en PDF encara estaran disponibles a través de l'Arxiu d'instruccions a l'RDA Toolkit oficial. Més detalls sobre el compte enrere es compartiran a mesura que la informació estigui disponible.


  Què és l'àrea de Recursos de la comunitat a l'RDA Toolkit?

  L'àrea de Recursos de la comunitat està en desenvolupament actiu per part de l'RSC. Va aparèixer per primera vegada a la versió de setembre de 2020. L'estructura i el contingut poden canviar en les properes versions a mesura que el desenvolupament continuï, i el contingut pot variar en funció de la versió lingüística d'RDA, ja que aquest contingut depèn de les comunitats i no forma part de la versió oficial d'RDA.

  L'impuls inicial va ser la necessitat d'eliminar les instruccions específiques de la comunitat d'RDA per donar suport a la internacionalització, sense perdre contingut en què aquestes comunitats continuen confiant. Els exemples inclouen instruccions de majúscules i abreviatures.

  La secció de Recursos de la comunitat (a la pestanya de Recursos) és diferent de l'àrea Documents amb les aportacions dels usuaris (es troba a dalt, a la barra de menú blau fosc). El contingut de l'apartat Recursos de la comunitat està seleccionat i mantingut per la comunitat i ha de ser revisat lleugerament per l'RSC per a la seva conformitat amb RDA. És un lloc convenient perquè una comunitat accedeixi a vocabularis, extensions i perfeccionaments autoritzats a l'ontologia RDA. L'àrea de Documents permet als usuaris (persones o institucions) crear i publicar documentació no revisada per l'RSC que es pot utilitzar de manera privada o compartida localment o globalment.

  L'RSC continua discutint la governança, el manteniment i els processos del contingut de l'apartat Recursos de la comunitat. Es donarà més informació.

  Tornar al principi de la pàgina


  Com afavoreix RDA a les dades enllaçades?

  A l'RDA Registry, les entitats, els elements i els esquemes de codificació de vocabulari RDA estan representats en Resource Description Framerwork (RDF), la sintaxi de les dades obertes enllaçades i del web semàntic.

  Les dades d'entitats i elements es troben en conjunts d'elements RDF. Les dades de vocabulari estan contingudes en vocabularis de valors RDF mitjançant el Simple Knowledge Organization System (SKOS). Els conjunts d'elements i els vocabularis de valors contenen les dades per a l'RDA Reference i es coneixen col·lectivament com a Vocabularis RDA.

  L'RDA Registry també proporciona un conjunt d'elements (propietats sense restriccions; més informació aquí) que no especifiquen les entitats RDA, per a l'ús a les aplicacions de dades enllaçades que no utilitzen el model conceptual de l'IFLA LRM què és la base d'RDA.


  Què és l'RDA Registry?

  L'RDA Registry conté vocabularis de dades enllaçades que representen les entitats, els elements i les terminologies controlades RDA com a conjunts d'elements RDA i vocabularis de valors RDA en Resource Description Framework (RDF).

  L'RDA Registry de vegades usa terminologia diferent per a conceptes RDA perquè l'RDA Registry proporciona RDA en RDF i està pensat per a desenvolupadors que estan familiaritzats amb aquesta terminologia. Aquests són els termes del Registry amb els seus equivalents en RDA.

  RDA Registry RDA
  classe entitat
  subclasse subtipus d'entitat
  propietat element
  subpropietat subtipus d'element
  Vocabulari de valors de referència RDA Esquema de codificació de vocabulari RDA (RDA VES)

  Tingueu en compte que el terme vocabulari de valors no és equivalent a l'esquema de codificació de vocabulari. Tanmateix, com que un vocabulari de valors és essencialment un tipus d'esquema de codificació de vocabulari que proporciona IRIs per als conceptes del seu esquema, cada esquema de codificació de vocabulari RDA (RDA VES) és un vocabulari de valors perquè cada esquema de codificació de vocabulari RDA (RDA VES) té IRIs per als seus conceptes.


  Què és l'RDA Reference?

  L'RDA Reference inclou les etiquetes, les definicions i les notes d'abast de les entitats, els elements i els esquemes de codificació de vocabulari RDA per a valors de dades controlats.

  Les dades de l'RDA Reference es mantenen continuament i es publiquen mitjançant GitHub en coordinació amb les versions del Toolkit. Per a més informació, vegeu "Data flow" a About the RDA Registry and vocabularies.


  Què és el conjunt d'elements "sense restriccions"?

  L'RDA Registry proporciona un conjunt d'elements "sense restriccions". Un element sense restriccions té un significat més ampli que el conjunt associat d'elements a l'RDA Toolkit. Els elements sense restriccions no fan distinció entre les entitats de recurs Obra, Expressió, Manifestació i Ítem, ni entre les entitats d'agent Agent, Agent col·lectiu, Persona, Entitat i Família.

  Els elements sense restriccions estan pensats com una eina per interoperar conjunts de descripcions de metadades RDA ben formats amb metadades d'implementacions de models de dades que difereixen de l'IFLA Library Reference Model. Això implica transformar les dades que són conformes amb RDA en dades que no són conformes amb RDA. L'RDA Registry proporciona un conjunt de mapatges operables per màquina per facilitar aquesta transformació. Els mapatges són unidireccionals, d'RDA a no RDA, i no es poden utilitzar per transformar declaracions de metadades que no són RDA en RDA. Estan pensats per desenvolupar un lloc per exportar metadades RDA per reutilitzar-les en una aplicació que no sigui RDA.

  El conjunt d'elements sense restriccions no és una part integral d'RDA i el seu ús en declaracions de metadades no està conforme amb RDA.

  Tornar al principi de la pàgina


  Com es gestionen les traduccions d'RDA?

  Tot i que l'anglès és la llengua original d'RDA, l'RSC, l'RDA Board i els titulars dels drets d'autor tenen un compromís ferm amb la internacionalització de l'estàndard.

  Els titulars dels drets d'autor estan disposats a treballar amb les parts interessades per fer possibles noves traduccions d'RDA. Hi ha dos enfocaments diferents per traduir RDA:

  • Traducció completa, que inclou les instruccions (publicades a l'RDA Toolkit) i les dades de l'RDA Reference (publicades tant a l'RDA Toolkit com a l'RDA Registry)
  • Traducció parcial, que inclou només dades de l'RDA Reference (publicades només a l'RDA Registry).

  A data de febrer de 2022, les traduccions completes d'RDA que estan en curs són:

  • Àrab
  • Català
  • Finès
  • Francès
  • Hongarès
  • Italià
  • Noruec
  • Espanyol

  Les traduccions parcials en curs són:

  • Danès
  • Neerlandès
  • Estonià
  • Alemany
  • Grec
  • Letó
  • Portuguès
  • Eslovè

  Les traduccions d'RDA compleixen amb la Política de traducció d'RDA i de l'RDA Toolkit.

  Les consultes sobre la traducció d'RDA s'haurien d'adreçar a James Hennelly, Director, ALA Digital Reference.


  Com es gestionen les declaracions de polítiques a RDA?

  Les declaracions de polítiques són decisions basades en una comunitat d'usuaris sobre les opcions d'RDA. Es publiquen a l'RDA Toolkit i estan enllaçades amb les orientacions i les instruccions RDA a través del panell de vista prèvia.

  La majoria de les declaracions de polítiques provenen de biblioteques nacionals, organismes professionals i/o comunitats especialitzades que tenen l'obligació legal de posar les seves polítiques a disposició del públic gratuïtament, i el Toolkit facilita aquesta obligació mitjançant els documents a la pestanya separada de Polítiques. Les declaracions de polítiques poden estar disponibles fora de l'accés de pagament del Toolkit, a criteri de l'agència.

  Les consultes sobre les declaracions de polítiques s'haurien d'adreçar a James Hennelly, Director, ALA Digital Reference.

  Tornar al principi de la pàgina


  Com s'haurien de codificar i mostrar les dades RDA?

  Les dades RDA s'haurien de codificar usant qualsevol format que preservi la integritat de les entitats i els elements RDA.

  RDA dona suport a diversos escenaris d'implementació de bases de dades. Vegeu el capítol específic d'Orientacions al Toolkit oficial.

  L' RDA Registry proporciona vocabularis per a la codificació de dates RDA com a dades enllaçades per al web semàntic.

  L'ús de dades RDA en aplicacions específiques, incloses les visualitzacions, està fora de l'abast d'RDA. Les dades RDA estan pensades per satisfer les necessitats d'una àmplia gamma d'aplicacions i comunitats d'usuaris.


  Com es relaciona RDA amb MARC 21?

  El format MARC 21 s'utilitza habitualment per codificar les dades RDA.

  L'RDA Steering Committee té un protocol d'enllaç amb la Library of Congress Network Development and MARC Standards Office, la qual manté l'estàndard MARC 21.

  L'RDA Toolkit proporciona alineacions entre els elements RDA i les codificacions d'autoritat i bibliogràfiques MARC 21, les quals es troben a la secció Referència de l'element de cada pàgina d'elements.

  Els exemples de registres bibliogràfics complets catalogats en RDA inclouen dades RDA codificades en MARC 21.

  RDA també possibilita codificar en el format UNIMARC, així com en formats no MARC.

  L'RSC està planejant una solució de mapatge àmplia perquè els mapes entre altres estàndards (inclosos els estàndards de codificació) i RDA es puguin fer i mantenir fàcilment.


  Com treballarà RDA amb BIBFRAME?

  Els líders d'aquestes comunitats van iniciar una conversa a la Conferència Anual de l'ALA 2019 a Washington, D.C. sobre la relació i la interoperabilitat entre RDA i BIBFRAME.


  Com puc fer una pregunta o plantejar un problema sobre RDA?

  Hi ha una sèrie de llistes de distribució per correu electrònic a tot el món on els membres de la comunitat responen preguntes sobre RDA. La més important d'elles és la no moderada RDA-L llista de distribució, que es va traslladar al lloc ALA Connect el desembre de 2020. A causa de les limitacions de temps, l'RSC no proporciona respostes oficials a cap de les llistes.

  L'enllaç de comunicació oficial amb l'RSC és a través del vostre representant regional o el Responsable de participació comunitària més àmplia si no teniu un representant regional.

  Un formulari de comentaris està disponible al blog de l'RDA Toolkit i també s'hi pot accedir mitjançant un element de menú a l'extrem superior dret de cada pàgina del Toolkit oficial per fer comentaris.

  Les consultes sobre el servei al client i l'assistència tècnica per a l'RDA Toolkit, inclosos els preus i les subscripcions, les renovacions, les traduccions i els permisos, s'han d'enviar per correu electrònic a rdatoolkit@ala.org.

  Les consultes sobre l'RDA Registry i les aplicacions de dades enllaçades s'han d'enviar per correu electrònic als contactes que s'indiquen a la pàgina inicial del Registry.


  Com puc rebre formació en RDA?

  Està disponible una prova gratuïta de l'RDA Toolkit.

  Els registres bibliogràfics complets catalogats en RDA estan disponibles usant elements purs d'RDA, codificació MARC21 i dades enllaçades RDA. Altres recursos de formació es poden trobar al lloc web del Toolkit.

  RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) és una eina disponible gratuïtament de The MARC of Quality per crear dades RDA que es poden exportar en diverses codificacions. Es pot utilitzar per a la formació de dades enllaçades RDA i aplicacions a petita escala.

  La formació RDA està disponible en línia de diverses maneres a través d'experts regionals, nacionals o especialitzats. Els tallers d'instrucció bàsica, les actualitzacions i les sessions d'actualització es realitzen mitjançant seminaris web o presencials de diverses organitzacions professionals i sovint es publiquen a través de l'RDA-L.

  El lloc web de l'RSC inclou enllaços a presentacions sobre RDA fetes per membres de l'RDA Steering Committee. També hi ha presentacions al Canal de Youtube de l'RDA.

  A més a més, hi ha molts volums impresos sobre diversos aspectes d'RDA, inclòs Introducing RDA: A Guide to the Basics after 3R, Second Edition i el proper RDA Essentials, Second Edition. Altres títols es poden trobar a l' ALA Store.


  Per què hi ha una quota de subscripció per accedir a l'RDA Toolkit?

  La quota de subscripció cobreix els costos de desenvolupament i producció de l'RDA Toolkit.

  Els costos del temps que dediquen els membres de l'RDA Board i l'RDA Steering Committee són assumits pels seus ocupadors i no repercuteixen als subscriptors.

  Els vocabularis RDA que contenen dades de l'RDA Reference a l'RDA Registry per a aplicacions de dades enllaçades, estan disponibles gratuïtament sota una llicència oberta.

  Per obtenir més informació sobre l'RDA Toolkit, incloses les subscripcions i els requisits del sistema, visiteu el Toolkit FAQ. Per a preguntes que no s'hi tracten, envieu un correu electrònic a rdatoolkit@ala.org.

  Tornar al principi de la pàgina

  Actualitzat el 28 de novembre de 2022